Gemeente ISVP

Samenwerking Voorne-Putten

Op het eiland Voorne-Putten liggen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.
Deze gemeenten werken op veel gebieden samen. Bijvoorbeeld door te zoeken naar de beste plaatsen
om woningen en bedrijventerreinen te realiseren, natuur te behouden en recreatieve en sociale
voorzieningen te ontwikkelen. Zo verbetert de kwaliteit van het hele gebied. Alle ontwikkelingen
vindt u in onze programma's.

 

Programma's ›

Inloggen ›

  Programma Economie

  Een sterke economie en goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is essentieel voor de toekomst van de bewoners en bestaande en nieuwe bedrijven op Voorne-Putten.

  Programma Groen, Toerisme en Recreatie

  Het groene karakter van Voorne-Putten is belangrijk voor een goed woon- en leefklimaat. Belangrijk is ook een sterke sector toerisme en recreatie.

  Programma Maatschappelijke zaken

  Sociale zaken, onderwijs, jeugd (gezondheidszorg), volksgezondheid, zorg, OGGZ en Wmo zijn onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen.

  Programma Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid

  Een goede ruimtelijke ordening voorkomt verrommeling op Voorne-Putten. Een duurzaam Voorne-Putten is essentieel in het kader van energieverbruik.

  Programma Wonen

  Prettig wonen is op Voorne-Putten het uitgangspunt. Dit vraagt afstemming tussen de gemeenten over de hoeveelheid en kwaliteit van de woningen en de woonomgeving.

  Top