Contacten met bedrijfsleven

HOME  |  Onze programma's  |  Economie  |  Contacten met bedrijfsleven

Contacten met bedrijfsleven

De contacten met het bedrijfsleven worden geïntensiveerd. Dit gebeurt door het Economic Board VP20 te faciliteren. Dit instituut is opgericht door enkele vooraanstaande ondernemers van Voorne-Putten én het Havengebied en heeft tot doel om als regionale spreekbuis van de ondernemers te dienen. VP20 moet een belangrijke positie krijgen binnen het regionaal economisch beleid.

In september 2016 is het Economic Board Voorne-Putten opgericht. De wethouders Economie van Voorne-Putten hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met VP20. De bedoeling is om een structurele samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs op te zetten, met als doel de regionale economie een impuls te geven. Het Economisch Profiel Voorne-Putten is leidend voor de agenda van de Board.

Top