Economisch Profiel Voorne-Putten

HOME  |  Onze programma's  |  Economie  |  Economisch Profiel Voorne-Putten

Economisch Profiel Voorne-Putten

In opdracht van de Regiegroep is een Economisch Profiel van Voorne-Putten opgesteld. Voor een adequaat toekomstig economisch beleid op Voorne-Putten is een helder beeld gewenst van de plaats en positie die Voorne-Putten inneemt en kan innemen op economisch gebied. Binnen Voorne-Putten hebben de verschillende gemeenten en gebieden een eigen karakter en eigen potenties. Door het verbinden van deze factoren kan Voorne-Putten er als geheel sterker uitkomen. Hierbij biedt een duidelijk economisch profiel van Voorne-Putten een kader en een programma dat richting en invulling geeft aan de economische potenties van het gebied.

Nadrukkelijk wordt de verbinding gelegd met (de toekomst) van het havenindustrieel complex (HIC) en wordt ingespeeld op de lopende ontwikkelingen, zoals in de sector toerisme & recreatie. Tevens biedt het een handvat voor het onderwijs om inhoudelijk te kunnen inspelen op de (kwalitatieve) vraag naar arbeid. Het profiel en bijbehorend programma is zo ingericht dat ze kunnen dienen als input vanuit Voorne-Putten bij bovenregionale samenwerking, zoals de Metropoolregio.

Top