Relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven

HOME  |  Onze programma's  |  Economie  |  Relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven

Relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven

De aansluiting van het onderwijs op de (toekomstige) arbeidsmarkt is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Voorne-Putten. Daarom zullen de gemeenten, naast de beleidsmatige afstemming, bij de uitvoering van het beleid nauw moeten samenwerken met het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Een integrale benadering is gelet op de samenhang tussen Economie, Arbeidsmarktbeleid en Onderwijs van groot belang.

Top