Samenwerking Metropoolregio

HOME  |  Onze programma's  |  Economie  |  Samenwerking Metropoolregio

Samenwerking Metropoolregio

De gemeenten op Voorne-Putten maken gezamenlijk deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Een van de pijlers van de MRDH is het Economisch Vestigingsklimaat. Binnen dit samenwerkingsverband wordt samengewerkt binnen de werkvelden:

  • Werklocaties
  • Energie-infrastructuur
  • Branding
  • Clustervorming
  • Financiering
  • Onderwijs-arbeidsmarkt
  • Economie Landelijk gebied
  • Gebieden

De gemeenten zijn binnen de MRDH vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, de Bestuurscommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat en de rekeningencommissie.

Roadmap Next Economy

De Roadmap Next Economy is een routekaart voor de komende 10 tot 20 jaar met scenario’s en een handelsperspectief die aangeven welke projecten en plannen nodig zijn om optimaal te kunnen inspelen op de wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen. De Roadmap leidt tot een massief pakket aan investeringen en projecten waarmee een fundamentele economische transitie in de regio tot stand komt.

De Roadmap een onderdeel van de bredere investeringsstrategie van Metropoolregio Rotterdam Den Haag en haar partners in de regio. Met deze samenhangende aanpak wordt de toekomstbestendigheid en de internationale concurrentiekracht van de regio versterkt en wordt ingezet op ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid.

Kijk voor meer informatie op www.mrdh.nl.

Top