Gemeenteraden

HOME  |  Over ons  |  Gemeenteraden

Gemeenteraden

De gemeenteraden op Voorne-Putten willen betrokken zijn bij de regionale samenwerking. Sinds 2012 bestaat daarom een Klankbordgroep, waarin 8 raadsleden zijn afgevaardigd. De Klankbordgroep ontvangt voorafgaand aan de vergadering van de Regiegroep de conceptstukken en wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om input mee te geven aan de Regiegroep. De Klankbordgroep organiseert enkele keren per jaar een radenbijeenkomst, waarin verschillende onderwerpen op gebied van samenwerking aan de orde komen.

Top