Exploitatie en beheer recreatiegebieden

HOME  |  Onze programma's  |  Groen, Toerisme en Recreatie  |  Exploitatie en beheer recreatiegebieden

Exploitatie en beheer recreatiegebieden

De provincie Zuid-Holland heeft besloten uit het Recreatieschap Voorne-Putten/Rozenburg te treden. Daarmee staat het voortbestaan van het recreatieschap ter discussie. Daarom onderzoeken de 4 gemeenten de mogelijke effecten van verschillende scenario’s voor de toekomst van het Recreatieschap VPR. Doel van dit onderzoek is dat de gemeenten op Voorne-Putten voldoende geïnformeerd zijn over de consequenties om een besluit te kunnen nemen over de toekomstige organisatievorm van het recreatiebeheer, en de eigen rol daarin. 

Top