Landschapstafel Voorne-Putten

HOME  |  Onze programma's  |  Groen, Toerisme en Recreatie  |  Landschapstafel Voorne-Putten

Landschapstafel Voorne-Putten

De Landschapstafel Voorne-Putten stimuleert duurzame projecten op het gebied van ‘Versterken Agrarisch Ondernemerschap’, ‘Bevorderen groenbeleving en recreatie’ en ‘Biodiversiteit’. De Landschapstafel beoordeelt projectvoorstellen en stelt een financiële bijdrage vast. Dit gebeurt op basis van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland. 

De projectvoorstellen kunnen ingediend worden door allerlei initiatiefnemers: gemeenten, recreatieschap, natuurorganisaties, maar ook door particulieren die actief zijn op het gebied van landbouw, recreatie en natuur. 
 

Meer over de Landschapstafel

De Landschapstafel Voorne-Putten is tot stand gekomen op initiatief van de Provincie Zuid-Holland, met als doel meer samenhang en flexibiliteit te krijgen in subsidies op het gebied van recreatie, landbouw en natuur. De provincie heeft daarom gekozen om subsidies meer op basis van programma’s toe te kennen in plaats van aan individuele projecten en de middelen te koppelen aan provinciale doelen. De provincy laat aan de regionale partijen over met welke projecten de programma’s worden gevuld. Om dit te bereiken is regionale samenwerking georganiseerd rond het thema landschap: de Landschapstafels. De Landschapstafel Voorne-Putten bestaat uit 4 gemeenten, diverse natuur- en agrarische organisaties, ondernemersverenigingen, waterschap, recreatieschap, Marketing OP Voorne-Putten en enkele ondernemers. 

Voor nadere informatie:

De heer L. Dorst, secretaris Landschapstafel Voorne-Putten
tel. 06 22 63 81 94 e-mail lj.dorst@westvoorne.nl

Top