Promotie (branding en marketing)

HOME  |  Onze programma's  |  Groen, Toerisme en Recreatie  |  Promotie (branding en marketing)

Promotie (branding en marketing)

Voorne-Putten is een overgangszone tussen stad, zee en land. Het verbindt het stedelijk gebied van Rotterdam met het landelijke Zeeland. Het is een grens tussen toen en nu, traditie en toekomst met een natuurlijke grens van water. Voorne-Putten is een eiland waar het goed wonen is en een prettig gebied om te recreĆ«ren. Voor het 'vermarkten' van het eiland en om de regionale economie te versterken is per 1 januari 2016 een regionale marketingorganisatie opgericht. Deze wordt gefinancierd uit de toeristenbelasting die in de vier gemeenten wordt geheven.

Website OpVoornePutten

Voorne-Putten, het eiland van contrasten, 2 werelden op 1 eiland. Deze contrasten maken Voorne-Putten spannend en verrassend. 
De website www.opvoorneputten.nl laat bezoekers bijzondere plekjes, de leukste activiteiten en natuurlijk het grote aanbod aan evenementen zien.

Top