Visie Gastvrijheidseconomie Voorne-Putten 2030

HOME  |  Onze programma's  |  Groen, Toerisme en Recreatie  |  Visie Gastvrijheidseconomie Voorne-Putten 2030

Visie Gastvrijheidseconomie Voorne-Putten 2030

De samenwerking van de 4 gemeenten op Voorne-Putten wordt steeds intensiever, met name op het vlak van recreatie en toerisme. Er zijn de afgelopen jaren vele gebiedsvisies ontwikkeld of in ontwikkeling. De regionale marketingorganisatie, regie-en landschapstafels worden opgetuigd. En ondernemers zijn verenigd in TOP Voorne.

Samenhang op het gebied van toeristisch-recreatieve ambities en visies ontbreekt vooralsnog. Daarom is een visie inclusief uitvoeringsprogramma op toerisme en recreatie opgesteld. De visie moet Voorne-Putten in staat stellen om zich integraal en afgestemd op toekomstige ontwikkelingen in samenhang en onderscheidend te presenteren en om kansen in de markt te verzilveren.

Top