Afstemming gezamenlijke inbreng gemeenten in bovenregionale overleggen

HOME  |  Onze programma's  |  Maatschappelijke zaken  |  Afstemming gezamenlijke inbreng gemeenten in bovenregionale overleggen

Afstemming gezamenlijke inbreng gemeenten in bovenregionale overleggen

De gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee stemmen hun gezamenlijke inbreng in bovenregionale overleggen af. Het betreft hier onder andere:

  • Het Algemeen Bestuur van de GGD-RR
  • De Raad voor het Publiek Belang (jeugdgezondheidszorg)
  • Het Portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg
  • Het Regionaal Meld- en Co√∂rdinatiepunt
  • De Clusterwethoudersoverleggen in de Arbeidsmarktregio.

Top