Afstemming gezamenlijke inbreng in ‘Hervorming Langdurige Zorg’

HOME  |  Onze programma's  |  Maatschappelijke zaken  |  Afstemming gezamenlijke inbreng in ‘Hervorming Langdurige Zorg’

Afstemming gezamenlijke inbreng in ‘Hervorming Langdurige Zorg’

In 2015 heeft structureel overleg plaatsgevonden tussen CZ (de preferente verzekeraar) en de gemeenten van de Hoeksche Waard, Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. De inbreng vanuit Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee voor dit overleg wordt afgestemd in het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Zaken.

In 2016 wordt het overleg met CZ doorgezet over onder andere de volgende onderwerpen:

  • Extramuralisering GGZ
  • Wonen en zorg
  • Afstemming inkoopprocessen tussen CZ en de gemeenten

 

Top