Regionale educatieve agenda

HOME  |  Onze programma's  |  Maatschappelijke zaken  |  Regionale educatieve agenda

Regionale educatieve agenda

De gemeenten op Voorne-Putten hebben structureel overleg met de schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs. Hier is sprake van gezamenlijke beleidsvorming en besluitvorming. Vanaf 2013 wordt deze samenwerking vormgegeven onder de paraplu ‘Regionale Educatieve Agenda’. De visie van de REA luidt:

De regionale educatieve agenda is een instrument om betrokkenen voor de doelstelling van het onderwijsbeleid te mobiliseren, te motiveren en te activeren. Tevens willen de gemeenten met die REA een brug slaan naar het jeugdbeleid en daarmee ook alle instanties die daarin betrokken zijn mede verantwoordelijk maken voor het slagen van die integratie, zij zijn schakels die niet slechts onafhankelijk van elkaar opereren, maar gehouden zijn aan een ketenverantwoordelijkheid. De regionaal gemaakte afspraken versterken het educatieve klimaat op Voorne-Putten.

In 2016 wordt in ieder geval ingezet op de uitrol van de notitie Passend Verbinden.

 

Top