Nieuws

HOME  |  Contact  |  Nieuws

Nieuws

 • Wethouders omarmen Energieperspectief 2050

  10 oktober 2019

  De wethouders duurzaamheid op Voorne-Putten ondertekenden vandaag, samen met waterschappen, de provincie Zuid-Holland en andere gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag het Energieperspectief 2050.

 • Afspraken aanleg glasvezel

  18 april 2019

  De wethouders van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne en Karl-Heinz van der Made, directeur Glasvezel buitenaf, hebben vandaag het afsprakendocument voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied ondertekend.

 • Economisch herstel zet op Voorne-Putten verder door

  17 december 2018

  Het economisch herstel op Voorne-Putten zet verder door. Er is sprake van een toename van het aantal vestigingen. De arbeidsparticipatie en de werkgelegenheid zijn het afgelopen jaar verder toegenomen en de werkloosheid is verder gedaald.

 • Onderzoek bereikbaarheid Voorne-Putten

  23 november 2018

  De MRDH, de Provincie Zuid-Holland en lokale overheden onderzoeken in opdracht van het Rijk vanaf september 2018 de bereikbaarheid van Voorne-Putten.

 • Onderzoek naar eilandbreed glasvezelnetwerk

  19 juli 2018

  Economic Board Voorne-Putten onderzoekt of een eilandbreed fijnmazig glasvezelnetwerk haalbaar is voor inwoners en ondernemers van Voorne-Putten.

 • DVG gaat doelgroepenvervoer op Voorne-Putten verzorgen

  21 september 2018

  Het vervoersbedrijf De Vier Gewesten (DVG) verzorgt vanaf 1 januari 2019 het doelgroepenvervoer voor Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne. Dat is het resultaat van de aanbesteding die de vier gemeenten gezamenlijk hebben gedaan. De gunning aan DVG beloopt een periode van 5 jaar.

 • Inspiratiebijeenkomst dementievriendelijk VP

  19 juni 2018

  Alzheimer Nederland, de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne en de welzijnsorganisaties zetten zich samen in om van Voorne-Putten een dementievriendelijk eiland te maken.

 • Projectenmarkt Landschapstafel Voorne-Putten

  13 juni 2018

  De Landschapstafel Voorne-Putten organiseert donderdag 28 juni  vanaf 15.00 uur een projectenmarkt in De Proefschuur, Konneweg 4B in Tinte. De Landschapstafel Voorne-Putten stimuleert duurzame projecten op het gebied van ‘Versterken Agrarisch Ondernemerschap’, ‘Bevorderen groenbeleving en recreatie’ en ‘Biodiversiteit’. De Landschapstafel beoordeelt projectvoorstellen en stelt een financiële bijdrage vast. Dit gebeurt op basis van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland. 

 • Overdrachtsdocument samenwerking

  4 april 2018

  Wat hebben de 4 gemeenten tijdens de afgelopen periode bereikt in de samenwerking? 

 • Ecologische zone Spanjaardsdijk in Brielle geopend

  27 maart 2018

  Voor het project 'Kreken Kweken' is een ecologische zone van bijna een hectare aangelegd bij de Spanjaardsdijk in Brielle.

 • Voorne-Putten bereikbaar!

  19 maart 2018

  Dat is de missie van de 4 gemeenten op Voorne-Putten in de Bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten.

 • Voorne-Putten in 2040 energieneutraal

  28 februari 2018

  De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben de  Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 vastgesteld.

 • Samenwerking levert 4,6 miljoen besparing op

  29 januari 2018

  Door de klimaatverandering zijn flinke investeringen nodig om het (afval)watersysteem bruikbaar te houden.

 • MRDH gunt busvervoer aan EBS

  20 december 2017

  Het busvervoer in de gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg wordt vanaf december 2018 voor 10 jaar uitgevoerd door EBS.

 • Meer banen, minder werkloosheid

  12 december 2017

  De Economische Monitor Voorne-Putten is weer geactualiseerd. Hierdoor zijn de meest recente cijfers voor iedereen inzichtelijk.

 • Projecten Kreken Kweken in uitvoering

  1 maart 2018

  Het project Kreken Kweken is een samenwerkingsproject van de gemeenten op Voorne-Putten en het Waterschap Hollandse Delta.

 • Werkbezoek Breda over klimaatverandering

  13 september 2017

  Om Voorne-Putten voor iedereen leefbaar, veilig en aantrekkelijk te houden, is het belangrijk om in te spelen op klimaatverandering.

 • Voorne-Putten omarmt plan 2e Hartelbrug

  31 augustus 2017

  Voorne-Putten dringt er bij de regio en Het Rijk op aan, spoedig te starten met een onderzoek naar de realisatie van een nieuwe oeververbinding in de vorm van een tweede Hartelbrug op middellange termijn. 

 • Stap uit je Stad, kom naar Voorne-Putten!

  15 mei 2017

  Zaterdag 17 en zondag 18 juni kunnen de stedelingen uit onze regio ervaren hoeveel leuks er te doen is in hun eigen ‘achtertuin’. Van Voorne-Putten tot Midden-Delfland, van Maassluis tot Krimpenerwaard.

 • VP neemt stelling in windmolendiscussie

  28 april 2017

  De provincie Zuid-Holland heeft de Ontwerp partiële herziening VRM windenergie en de bijbehorende planMER vastgesteld. Deze stukken liggen sinds 17 maart ter inzage.

 • Transitieatlas primair en voorgezet onderwijs gereed

  11 april 2017

  De colleges van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben afgelopen weken de rapportage 'Transitieatlas voortgezet onderwijs Voorne-Putten' gepresenteerd. 

 • VP vraagt MRDH concessie OV te splitsen

  29 maart 2017

  De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gevraagd de concessie voor het openbaar vervoer (OV) op het eiland te splitsen: één voor het reguliere busvervoer en een maatwerkcontract.

 • Inloopavonden windenergie

  16 maart 2017

  De provincie Zuid-Holland heeft 23 locaties voor de regio Rotterdam opgenomen in de zogeheten ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Dit zijn locaties die op basis van het milieueffectonderzoek geschikt zijn voor windenergie èn die voldoen aan de randvoorwaarden van de plaatsingsvisie windenergie.

 • Gratis startabonnement op Milieubarometer

  23 februari 2017

  Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. De gemeenten op Voorne-Putten helpen bedrijven op weg met een gratis startabonnement op de Milieubarometer.

 • Werkleerbedrijf Voorne-Putten Werkt

  27 februari 2017

  Voorne-Putten Werkt is hét werkleerbedrijf op het eiland Voorne-Putten en het havengebied.

 • Voorne-Putten niet eens met plannen Windenergie

  8 februari 2017

  Voorne-Putten gaat een zienswijze indienen tegen de ontwerp-herziening Windenergie van de Provincie.  

 • Economische Monitor Voorne-Putten weer actueel

  11 januari 2017

  De Economische Monitor Voorne-Putten is eind 2016 weer geactualiseerd. Hierdoor zijn de meest recente cijfers voor iedereen inzichtelijk.

 • 4,6 miljoen besparing op afvalwater

  9 december 2016

  De 4,6 miljoen die gemeenten en waterschap Hollandse Delta willen besparen op de kosten van afvalwater, wordt vóór 2020 gerealiseerd.

 • Voorne-Putten Werkt per 1 januari 2017 van start

  1 december 2016

  Vanaf 1 januari 2017 is Voorne-Putten Werkt hèt werkleerbedrijf op het eiland en in het havengebied.

 • Afspraken voor inkoop thuisondersteuning

  1 december 2016

  De vijf wethouders Zorg & Welzijn van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee ondertekenden op 10 november de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning.

 • Economisch congres Voorne-Putten 12 december

  18 november 2016

  Maandag 12 december zal een Economisch Congres in Theater de Stoep worden georganiseerd waarvoor de ondernemers van harte zijn uitgenodigd.

 • Aanleg ecologische zones op Voorne-Putten

  21 oktober 2016

  De 4 gemeenten van Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta hebben de realisatie-overeenkomst ondertekend voor de aanleg van ecologische zones en stapstenen in het kader van het project ‘Kreken Kweken'.

 • Nominatie NLDelta Biesbosch - Haringvliet

  17 oktober 2016

  NL Delta Biesbosch-Haringvliet is genomineerd als Mooiste Natuurgebied van Nederland.

 • Economic Board Voorne-Putten opgericht

  30 september 2016

  De wethouders Economie van Voorne-Putten en de regionale ondernemersorganisatie VP20 hebben 29 september de Samenwerkingsovereenkomst ‘Economic Board Voorne-Putten’ getekend.

 • Masterclass Stad en Platteland

  26 september 2016

  Op vrijdag 9 september was de eerste bijeenkomst van de Masterclass Stad en Platteland bij Boerderij op Aarde in Brielle.

 • Geactualiseerde cijfers woningmarkt Voorne-Putten

  26 september 2016

  Er is een nieuw geactualiseerd overzicht van gegevens over vraag en aanbod van de woningmarkt Voorne-Putten. Dit overzicht, in de vorm van een bijlagenboek, hoort bij Woonvisie Voorne–Putten 2016 -2020.

 • Nieuwe busconcessies streekvervoer

  22 september 2016

  De MRDH gaat via een openbare aanbesteding de concessieverlening voor het streekbusvervoer in Haaglanden en Voorne-Putten en Rozenburg realiseren. 

 • Masterclass Stad-Platteland

  1 augustus 2016

  Wil jij jouw voedselbedrijf een stap verder brengen? Meld je dan aan voor de Masterclass Stad-Platteland 2016-2017 dat het Food Cluster van de Gemeente Rotterdam organiseert in samenwerking met onderzoekers van de Wageningen Universiteit.

 • Haven en Voorne-Putten pakken bereikbaarheid aan

  20 juni 2016

  De gemeente Nissewaard, Havenbedrijf Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaan de bereikbaarheid van het Havengebied en Voorne-Putten verbeteren.

 • Fieldlab Smart, Safe Resilient Mainports op Voorne-Putten

  3 juni 2016

  De wethouders Christel Mourik en Jan Willem Mijnans van de gemeente Nissewaard hebben 31 mei samen met Peter de Bruijn van Stichting Studio Veiligheid een werkovereenkomst getekend voor het neerzetten van het fieldlab "Smart, Safe & Resilient Mainports", als een markplaats voor ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het snijvlak van veiligheid en economie. ‘Smart, Safe & Resilient Mainports’ wordt financieel ondersteund door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

 • Aanleg glasvezelnetwerk op Voorne-Putten gestart

  2 juni 2016

  Op 1 juni 2016 is de aanleg van een glasvezelnetwerk op Voorne-Putten gestart. Burgemeester Gregor Rensen (Brielle), wethouder Margriet den Brok (Hellevoetsluis), wethouder Dirk van der Schaaf (Nissewaard) en burgemeester Peter de Jong (Westvoorne) verzorgden de starthandeling. Hierbij waren ook aanwezig directeur Hans Hartzema (Syntrophos) en directeur Bart Oskam van Eurofiber.

 • De Next Economy zoekt de Next Entrepreneur!

  31 mei 2016

  Startende ondernemers met een (potentieel) idee voor de Next Economy kunnen op 7 juli de strijd aangaan op het Next Economy Access Point in het Westland. In twee rondes en een finale zullen een jury en professionals uit het veld bepalen wie het meest interessante idee heeft en de beste pitch van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook ondernemers op Voorne-Putten worden door de gemeenten opgeroepen om mee te doen.

 • MRDH steunt Fieldlab op Voorne-Putten

  25 april 2016

  Het projectvoorstel Smart, Safe & Resilient Mainports van de vier gemeenten op Voorne-Putten, is een van de eerste voorstellen die de MRDH heeft goedgekeurd. Het doel van het project Smart, Safe & Resilient Mainports is innovatieve producten en diensten snel(ler) te kunnen ‘vermarkten’ en zo het economisch rendement en veiliger mainports, zoals de Rotterdamse haven en omgeving, te kunnen realiseren.

 • Gezamenlijke aanpak veilig parkeren van vrachtwagens

  20 april 2016

  Elf gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Rijkswaterstaat (RWS) gaan in een gezamenlijke en voor Nederland unieke pilot het fout en onveilig parkeren van vrachtwagens aanpakken. Vanaf 18 mei worden chauffeurs gewaarschuwd, vanaf 1 juni daadwerkelijk gehandhaafd. Chauffeurs worden ook gewezen op veilige parkeeralternatieven in de regio.

 • Economisch profiel Voorne-Putten gereed

  14 april 2016

  De vier wethouders economische zaken van Voorne-Putten hebben gezamenlijk het economisch profiel Voorne-Putten opgesteld. Hierin zijn de kansen en bedreigingen van de economie op Voorne-Putten in beeld gebracht.

 • Inloopavond Kreken Kweken

  13 april 2016

  Op 20 april van 20.00 uur tot 21.30 uur vindt een inloopavond plaats in ’t Dijckhuis, Dijckpotingen 10 te Vierpolders met informatie over het project Kreken kweken. Aangrenzende eigenaren, overige agrariërs, grondeigenaren en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond.

 • Gastvrijheidsvisie Voorne-Putten vastgesteld

  7 april 2016

  De colleges van de 4 gemeenten op Voorne-Putten hebben op 5 april de Gastvrijheidsvisie voor het eiland vastgesteld. Het is de eerste keer dat de 4 gemeenten gezamenlijk een visie hebben ontwikkeld op de ontwikkeling van recreatie en toerisme op Voorne-Putten. De ambitie is om de sociaal economische kracht van de gastvrijheidseconomie te verdubbelen tot 500 arbeidsplaatsen en € 500 miljoen jaarlijkse omzet in 2030.

 • Impuls voor economie en natuur Haringvliet-regio

  5 april 2016

  De regio Haringvliet wordt de komende jaren flink aangepakt en versterkt zodat het weer een trekpleister wordt voor mens, dier en plant. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid en lokale economie op de Zuid-Hollandse eilanden en versterkt de relatie met Rotterdam en Drechtstreden. In een unieke samenwerking slaan de gemeenten van Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard, het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta en de zes natuurorganisaties van het Droomfondsproject Haringvliet* de handen ineen. Samen vormen zij de Landschapstafel Haringvliet die de komende jaren ruim 25 miljoen euro in de regio gaat investeren. Met 2 miljoen euro ondersteunt de provincie Zuid-Holland in 2016 de veelbelovende plannen om het Haringvliet in een stroomversnelling te brengen.

 • Smart Society met aanleg glasvezel op Voorne-Putten

  23 maart 2016

  Glasvezelnetwerk ontsluit alle locaties en datacenters van 3 gemeenten en helpt het bedrijfsleven een economische boost te geven.

 • Gewoon goed wonen op Voorne-Putten

  12 februari 2016

  De gemeenteraden hebben de Woonvisie Voorne-Putten vastgesteld. Met deze eerste woonvisie Voorne-Putten slaan de 4 gemeenten op het eiland de handen nog verder ineen. 

 • Nieuwe website Samenwerking Voorne-Putten gelanceerd

  5 februari 2016

  De burgemeesters Gregor Rensen, Milène Junius, Peter de Jong en loco-burgemeester Christel Mourik hebben op 3 februari 2016 de nieuwe website www.samenwerkingvoorneputten.nl gelanceerd. 

 • Gezamenlijke Woonvisie voor Voorne-Putten

  18 december 2015

  De gemeentebesturen op Voorne-Putten hebben besloten om gezamenlijk een regionale woonvisie op te stellen, waarin een kwalitatieve invulling van het woningbouwprogramma centraal staat, rekening houdend met de te verwachten wijzigingen in de bevolkingssamenstelling.

 • Geen alternatieve locaties voor windturbines

  11 december 2015

  De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne willen geen onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar nieuwe locaties voor windturbines op Voorne-Putten. De alternatieve locaties tasten het open landschap en de leefomgeving op Voorne-Putten aan en hebben een negatief effect op de economie.

 • Nieuwe naam AOB wordt Voorne-Putten Werkt!

  18 november 2015

  Het ArbeidsOntwikkelBedrijf Voorne-Putten, dat op 1 juli 2016 van start gaat, krijgt de naam "Voorne-Putten Werkt!" De gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle werken hierin samen om mensen met een beperking en mensen met een uitkering aan het werk te helpen bij werkgevers.

 • Eerste project Kreken Kweken afgerond

  12 november 2015

  Het eerste project van Kreken Kweken is inmiddels afgerond. Aan de Betjesweg in Hellevoetsluis is een ecologische zone van 240 meter lang en een kleine vispaaiplaats aangelegd. Het project Kreken Kweken  is een samenwerkingsproject van de gemeenten op Voorne-Putten, Waterschap Hollandse Delta en de voormalige Stadsregio Rotterdam, met als doel het in ere herstellen van de oude kreken. Het project loopt nog tot 2018.

 • Economische Monitor Voorne-Putten weer actueel

  29 oktober 2015

  De Economische Monitor Voorne-Putten is weer geactualiseerd. Hierdoor zijn de meest recente cijfers voor iedereen inzichtelijk. Ook kunnen de factsheets met een samenvatting van de belangrijkste trends ingezien worden. De monitor en factsheets zijn te vinden op Voorne-putten.incijfers.nl. De cijfers worden jaarlijks geactualiseerd.

Top