4,6 miljoen besparing op afvalwater

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  4,6 miljoen besparing op afvalwater

4,6 miljoen besparing op afvalwater

9 december 2016

De 4,6 miljoen die gemeenten en waterschap Hollandse Delta willen besparen op de kosten van afvalwater, wordt vóór 2020 gerealiseerd.

Eind 2015 is door de 4 gemeenten op Voorne-Putten en waterschap Hollandse Delta de ‘Samenwerkingsovereenkomst Voorne-Putten’ getekend. Dit met als doel om gezamenlijk 4,6 miljoen te besparen op de kosten van afvalwater. Uit de recent gehouden bestuurlijke evaluatie blijkt dat deze besparing vóór 2020 gerealiseerd wordt.

Door de klimaatverandering zijn flinke investeringen nodig om het afvalwatersysteem bruikbaar te houden. Samen met de aanpak van verouderde rioleringssystemen zorgt dit voor een explosieve groei van kosten. Door de samenwerkingsovereenkomst worden taken van de verschillende organisaties nog beter op elkaar afgestemd en maatregelen gezamenlijk opgepakt. Zo kan flink worden bespaard op de kosten in de vastgestelde plannen voor 2020.

De beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de riolering met gemalen en het baggeren van watergangen zijn in een aantal gevallen al gezamenlijk uitgevoerd. In de komende periode zal dit verder worden ingevuld. Uiteindelijk zal dit leiden tot een gezamenlijk waterketenplan waarin het beheer in zijn geheel op elkaar is afgestemd.

De samenwerking om kosten te besparen op afvalwatergebied staat niet op zichzelf. Op 23 mei 2011 is een landelijk bestuursakkoord ondertekend door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het doel is om in 2020 tot een landelijke besparing op de meerkosten in de afvalwaterketen te komen van € 380 mln.

Bestuurlijk overleg, Samenwerking Afvalwaterketen Voorne-Putten. Met op de foto van links naar rechts: Henk Valk (gemeente Westvoorne), Dick Verbeek (wethouder gemeente Brielle), Jan Willem Mijnans (wethouder gemeente Nissewaard), Paméla Blok-van Werkhoven (wethouder gemeente Westvoorne), Hans van Lith (wethouder gemeente Hellevoetsluis), Frank van Oorschot (heemraad waterschap Hollandse Delta), Teije Dalstra (waterschap Hollandse Delta). 

Top