Aanleg ecologische zones op Voorne-Putten

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Aanleg ecologische zones op Voorne-Putten

Aanleg ecologische zones op Voorne-Putten

21 oktober 2016

De 4 gemeenten van Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta hebben de realisatie-overeenkomst ondertekend voor de aanleg van ecologische zones en stapstenen in het kader van het project ‘Kreken Kweken'.

Het gaat om de volgende gebieden:

  • een ecologische zone langs het Vrijheidsbos (Brielle)
  • een ecologische zone langs Pansersdijk (Westvoorne)
  • een ecologische zone en steppingstone bij Fort Peltersdijk (Brielle, Hellevoetsluis)
  • een ecologische zone en steppingstone nabij Gemaal Trouw (Brielle, Hellevoetsluis). 

De planning is om de zones in 2017 aan te leggen.

Project Kreken Kweken

Met het project Kreken Kweken worden oude kreken op Voorne-Putten in ere hersteld. Het project is gericht op de realisatie van 8 km ecologische oevers, 8 km laarzenpaden (wandelpaden door boerenland) en 5 steppingstones (kleine natuurgebiedjes) op Voorne-Putten. Kreken Kweken is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren die op de plaats van de kreekzones grond bezitten. De kreekzones zullen door middel van vrijwillige kavelruil en aankoop verworven worden. Een aantal kreekzones is inmiddels in bezit van het waterschap.

In 2015 is het project Betjesweg (Hellevoetsluis) gerealiseerd. In de gemeente Nissewaard wordt de aanleg van een ecologische zone langs de Vliegerwetering en langs de Zuidlandse Zoom voorbereid.

Meer informatie over het project Kreken Kweken.

Top