Economisch herstel zet op Voorne-Putten verder door

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Economisch herstel zet op Voorne-Putten verder door

Economisch herstel zet op Voorne-Putten verder door

17 december 2018

Het economisch herstel op Voorne-Putten zet verder door. Er is sprake van een toename van het aantal vestigingen. De arbeidsparticipatie en de werkgelegenheid zijn het afgelopen jaar verder toegenomen en de werkloosheid is verder gedaald.

Aandachtspunten zijn wel de relatief beperkte groei van het aantal banen en de toenemende grijze druk. Samenvattend kan worden gesteld dat de regionale arbeidsmarkt zich positief ontwikkeld. Dit blijkt uit de Economische Monitor 2018. 

In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor, een initiatief in het kader van de gemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten. Sinds 2015 wordt deze monitor jaarlijks geactualiseerd.

Factsheet Toerisme & Recreatie 2018

Voorne-Putten wil zich nadrukkelijk als toeristisch-recreatieve regio ontwikkelen. Zodoende levert I&O research naast de Economische Monitor sinds vier jaar ook een aparte factsheet voor Toerisme & Recreatie. Hoewel de omvang van deze sector op de totale economie van Voorne-Putten beperkt is, is T&R nog steeds een groeiende sector. Dit voor zowel het aantal banen (2.853 / +3%) als de toegevoegde waarde (€ 101 miljoen / +3,4%). 

Top