Economische Monitor Voorne-Putten weer actueel

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Economische Monitor Voorne-Putten weer actueel

Economische Monitor Voorne-Putten weer actueel

29 oktober 2015

De Economische Monitor Voorne-Putten is weer geactualiseerd. Hierdoor zijn de meest recente cijfers voor iedereen inzichtelijk. Ook kunnen de factsheets met een samenvatting van de belangrijkste trends ingezien worden. De monitor en factsheets zijn te vinden op Voorne-putten.incijfers.nl. De cijfers worden jaarlijks geactualiseerd.

De gemeenten op Voorne-Putten zijn in 2010 gestart met de Economische Monitor omdat er geen betrouwbaar cijfermateriaal bestond over demografische, sociale en economische ontwikkelingen op Voorne-Putten. Deze cijfers zijn zowel interessant voor beleidsmakers, studenten als geïnteresseerde inwoners. Tot dusver werden de cijfers eens per twee jaar geactualiseerd. Begin 2015 hebben de vier samenwerkende gemeenten echter besloten dat een jaarlijkse actualisatie wenselijk is omdat recente cijfers essentieel zijn voor goed beleid.

Meer informatie over de Economische monitor

Top