Fieldlab Smart, Safe Resilient Mainports op Voorne-Putten

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Fieldlab Smart, Safe Resilient Mainports op Voorne-Putten

Fieldlab Smart, Safe Resilient Mainports op Voorne-Putten

3 juni 2016

De wethouders Christel Mourik en Jan Willem Mijnans van de gemeente Nissewaard hebben 31 mei samen met Peter de Bruijn van Stichting Studio Veiligheid een werkovereenkomst getekend voor het neerzetten van het fieldlab "Smart, Safe & Resilient Mainports", als een markplaats voor ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het snijvlak van veiligheid en economie. ‘Smart, Safe & Resilient Mainports’ wordt financieel ondersteund door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De activiteiten en projecten die in dit fieldlab worden gefinancierd door deelnemende bedrijven, zorgen voor aantrekkingskracht op andere bedrijven en hebben een positieve invloed op de werkgelegenheid. Door de ontwikkeling van test/marktplaatsfaciliteiten als deze te stimuleren, versterkt de Metropoolregio het economisch vestigingsklimaat.

Fieldlab als economische broedplaats

Het doel van het project Smart, Safe & Resilient Mainports (SS&R Mainports) is innovatieve producten en diensten snel(ler) te kunnen ‘vermarkten’ en zo het economisch rendement en veilige mainports, zoals de Rotterdamse haven en omgeving, te kunnen realiseren. De gemeenten op Voorne-Putten geven hieraan invulling door het ontwikkelen van een fysieke locatie, een zogenaamd fieldlab, waar oplossingen worden getest om de omgeving en het havengebied veiliger, schoner en efficiënter te maken. Het fieldlab richt zich op het samenbrengen van innovatieve marktpartijen en investeerders die gezamenlijk krachtige producten en diensten ontwikkelen die (inter)nationaal succesvol zijn te vermarkten. Het project geeft nieuwe bedrijven en innovatieve scale-ups en start-ups de mogelijkheid zich te ontwikkelen en zich op Voorne-Putten te vestigen. Dit versterkt de regio Rotterdam-Den Haag, stimuleert economische ontwikkeling en geeft het eiland een stevige positie richting het havengebied.

Voorne-Putten, een unieke locatie

In het gebied rond Voorne-Putten liggen het havenindustriecomplex en de woon- en recreatiefunctie dicht tegen elkaar aan. Dit geeft de nodige veiligheidsrisico’s is hierdoor het ideale toepassingsgebied voor usecases. Een mondiaal marktvenster voor alle deltagebieden in de wereld waar de mens in spanning leeft met zijn complexe omgeving en in evenwicht wil ondernemen, besturen, werken, wonen en recreëren. Het fieldlab SS&R Mainports biedt daardoor nieuwe kansen voor de Nederlandse maakindustrie op de thema’s industrie, logistiek en veiligheid. De sectoren industrie en logistiek hebben sterke banden met de ict-sector en de veiligheidsindustrie. Juist tussen deze sectoren kan productieve kruisbestuiving plaatsvinden.

Groot denken, praktisch starten

Smart, Safe Resilient gaat zich in de toekomst neerzetten als een internationaal marktvenster en kenniscentrum. Hier komt de wereld samen op het gebied van alle technieken en methodes die van de haven- en deltagebieden in de wereld Save, Smart en Resilient Mainports maken. Maar begonnen wordt op z’n Rotterdams met probleemstellingen en kansen "usecases" die bedrijfsleven en burgers in de regio raken in het leven van alledag.

Een eerste initiatief dat wordt opgepakt is gericht op de veiligheid en de verkeersstromen in het havengebied en de directe omgeving daarvan. Hoe kunnen alarmering bij incidenten en verkeersdoorstroming in het gebied met slimme technieken verbeterd worden en hoe kunnen de gemeenten optimaal optreden zonder dat dit ten koste gaat van de economische vitaliteit van de regio.

Maar ook een probleem als registratie en diefstal van (elektrische) fietsen en bouwmaterieel wordt aangepakt vanuit een samenwerking tussen politie, verzekeraars, KPN, beveiligingsbedrijven en een innovatief Zuid-Hollands bouwbedrijf. Gezamenlijk willen zij een "ophaal- en registratiedienst" realiseren die er voor moet zorgen dat gestolen fietsten en materieel in de bouw daadwerkelijk worden gelokaliseerd, opgehaald en weer bij de eigenaar worden afgeleverd. Voor deze initiatieven krijgen externe partners en investeerders een werkplek in het fieldlab.

Realisatielab Smart, Safe & Resilient Mainports (Nissewaard) zet de samenwerking voort met de DSA, The Hague Security Delta en InnovationQuarter met als doel een landelijke resilience hub te worden.

Wethouders Christel Mourik en Jan Willem Mijnans hebben het initiatief vanaf dag één omarmd en ondersteunen nu ook de verdere uitvoer. Peter de Bruijn, directeur Studio Veiligheid en kwartiermaker van het Fieldlab: "we starten dit jaar nog met ontwikkeling van een reeks praktische producten en diensten, zoals de hiervoor benoemde, die niet alleen waar de opleveren voor onze eigen regio maar ook kansen bieden voor opschaling naar een internationale markt! In het tweede kwartaal van 2017 sluiten we de kwartiermakersfase af met een internationaal evenement in Nissewaard waar de eerste resultaten aan de wereld worden getoond en de plannen voor het fieldlab 2020 worden onthuld."

bestuurders ondertekenen overeenkomst

Top