Gezamenlijke aanpak veilig parkeren van vrachtwagens

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Gezamenlijke aanpak veilig parkeren van vrachtwagens

Gezamenlijke aanpak veilig parkeren van vrachtwagens

20 april 2016

Elf gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Rijkswaterstaat (RWS) gaan in een gezamenlijke en voor Nederland unieke pilot het fout en onveilig parkeren van vrachtwagens aanpakken. Vanaf 18 mei worden chauffeurs gewaarschuwd, vanaf 1 juni daadwerkelijk gehandhaafd. Chauffeurs worden ook gewezen op veilige parkeeralternatieven in de regio.

Gemeenten in de MRDH, RWS en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan een veilige en schone vorm van vrachtwagenparkeren. Chauffeurs zijn niet altijd bekend met de parkeerplaatsen. Dit leidt tot overlast in de vorm van zwerfaval, geluidsoverlast en milieudelicten en tot onveilige situaties voor de chauffeurs. Om ervoor te zorgen dat vrachtwagens op de juiste plekken parkeren, starten de MRDH en RWS een pilot en zodoende te komen tot een duurzame oplossing van het vrachtwagenparkeren. Op Voorne-Putten doen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard mee aan de pilot, die tot 30 november 2016 loopt. Vrachtwagenchauffeurs worden vanaf 19 april geïnformeerd en gewaarschuwd door BOA’s van de eigen gemeenten. Vanaf 1 juni gaan de BOA’s optreden tegen foutparkeerders.

Pilot

De pilot van gemeenten en RWS volgt op de aanpak van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). De samenwerking tussen de partijen is uniek in Nederland. Het HbR startte al eerder met deze aanpak door handhaven te combineren met het aanbieden van betaalde parkeerplekken. Vooraf is een 0-meting gehouden en tussendoor worden tellingen gedaan om te kijken of er na handhaving genoeg parkeerplekken zijn voor vrachtwagenchauffeurs. Gemeenten en RWS willen niet alleen handhaven, maar de chauffeurs vooral een veilig alternatief bieden. Op de folder die zij krijgen uitgereikt, staan dan ook alternatieve truckparkings vermeld waar zij kunnen parkeren. Met het project moeten vraag een aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Hier hebben de vrachtwagenchauffeurs, bewoners en automobilisten het meeste belang bij.

Veiligheid

De pilot geldt voor gemeenten die nu te maken hebben met  overlast van vrachtwagenparkeren in hun bebouwde kom en voor RWS die overlast ervaart op de verzorgingsplaatsen langs de snelwegen. Vrachtwagenchauffeurs mogen vanaf 1 juni alleen nog parkeren in de vakken op de parkeerplaatsen langs de (snel)wegen en op de aangewezen truckparkings in de gemeenten. Doen zij dit niet, krijgen zij een boete van € 90.

Top