Masterclass Stad en Platteland

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Masterclass Stad en Platteland

Masterclass Stad en Platteland

26 september 2016

Op vrijdag 9 september was de eerste bijeenkomst van de Masterclass Stad en Platteland bij Boerderij op Aarde in Brielle.

De masterclass wordt georganiseerd door de Gemeente Rotterdam en de Universiteit Wageningen en heeft als doel om kansen te creëren voor boeren, tuinders en telers in de regio. Tijdens zeven bijeenkomsten, verspreid over een half jaar, leren deelnemers uit dertien gemeenten binnen de regio Rotterdam hun producten of diensten beter af te stemmen op de wensen van consumenten in de stad. Innovatie is nodig om te kunnen overleven in een wereld die steeds in beweging is. Met dit platform probeert men partijen bij elkaar te brengen en business-ideeën aan te jagen.

Deze Masterclass sluit goed aan bij de ambities uit het Economisch Profiel Voorne-Putten. De gemeenten op Voorne-Putten zetten zich in voor een sterke, innovatieve agrarische sector. Op Voorne-Putten doen twee ondernemers mee:

Rockanje: biologische tuinderij De Stuifakker

Geervliet: De Proefschuur

Met behulp van coaching en het doen van veldonderzoek, leren deelnemers op een nieuwe manier na te denken over hoe ze hun producten en diensten het beste kunnen afzetten.

De komende weken doen de deelnemers veldonderzoek, waarbij ze worden ondersteund door Greenjunior-studenten van de Hogeschool InHolland. Op 21 oktober vindt de volgende bijeenkomst plaats, die in het teken staat van alternatieve businessmodellen en mogelijke kansen in de markt.

Meer informatie:

Facebook: Masterclass Stad & Platteland

Twitter: #mcstadplatteland

Top