MRDH steunt Fieldlab op Voorne-Putten

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  MRDH steunt Fieldlab op Voorne-Putten

MRDH steunt Fieldlab op Voorne-Putten

25 april 2016

Het projectvoorstel Smart, Safe & Resilient Mainports van de vier gemeenten op Voorne-Putten, is een van de eerste voorstellen die de MRDH heeft goedgekeurd. Het doel van het project Smart, Safe & Resilient Mainports is innovatieve producten en diensten snel(ler) te kunnen ‘vermarkten’ en zo het economisch rendement en veiliger mainports, zoals de Rotterdamse haven en omgeving, te kunnen realiseren.

De gemeente Nissewaard heeft het voorstel enkele weken geleden ingediend bij de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH. Het project past goed in het recent verschenen economisch profiel Voorne-Putten; de gemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten levert dus al snel concrete resultaten op.

Fieldlab voor veiliger, schoner en efficiënter havengebied

Het doel van het project Smart, Safe & Resilient Mainports is innovatieve producten en diensten snel(ler) te kunnen ‘vermarkten’ en zo het economisch rendement en veiliger mainports, zoals de Rotterdamse haven en omgeving, te kunnen realiseren. De gemeenten op Voorne-Putten geven hiermee invulling aan de wens tot een fysieke locatie, een zogenaamd fieldlab, waar oplossingen worden getest om de omgeving en het havengebied veiliger, schoner en efficiënter te maken. Het fieldlab richt zich op het samenbrengen van innovatieve marktpartijen en investeerders die gezamenlijk krachtige producten en diensten ontwikkelen die (inter)nationaal succesvol zijn te vermarkten. Het project geeft nieuwe bedrijven en innovatieve start-ups de mogelijkheid zich te ontwikkelen en zich op Voorne-Putten te vestigen. Dit versterkt de regio, stimuleert economische ontwikkeling en geeft het eiland een stevige positie richting havengebied. Het project is tot stand gekomen door snel te schakelen en krachtig samen te werken met externe marktpartijen. InnovationQuarter en Studio Veiligheid werkten mee aan het projectvoorstel en zullen ook de kwartiermaker leveren die de uitvoering voor zijn rekening neemt.

Verbetering alarmering en informatievoorziening in havengebied

Het eerste initiatief dat wordt opgepakt is gericht op de veiligheid in het havengebied en de directe omgeving daarvan. Hoe kunnen alarmering en informatievoorziening in het gebied verbeterd worden en hoe kunnen de gemeenten optimaal optreden zonder dat dit ten koste gaat van de economische vitaliteit van de regio. Voor dit initiatief krijgen externe partners en investeerders een plaats in het fieldlab.

Wethouder Jan Willem Mijnans (Nissewaard) heeft het initiatief omarmd en het projectvoorstel verder ondersteund. Christel Mourik, wethouder Economie gemeente Nissewaard: "Ik ben er trots op dat we als in samenwerking met onze externe partners en collega-gemeenten met dit project als Voorne-Putten sterk op de kaart staan bij de MRDH. Het mes snijdt daarbij ook nog eens aan meerdere kanten: we verbeteren de veiligheid voor onze inwoners, we stimuleren de regionale economische ontwikkeling, verbinden kennisinstituten met innovatieve ondernemers en zetten Voorne-Putten op de kaart. Mooier kan het eigenlijk niet."

Top