Nieuwe busconcessies streekvervoer

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Nieuwe busconcessies streekvervoer

Nieuwe busconcessies streekvervoer

22 september 2016

De MRDH gaat via een openbare aanbesteding de concessieverlening voor het streekbusvervoer in Haaglanden en Voorne-Putten en Rozenburg realiseren. 

Voor het busvervoer in Den Haag en Rotterdam onderzoekt de MRDH de mogelijkheden om de concessies onderhands te gunnen aan respectievelijk HTM en RET (inbesteden). Vanuit de historische band tussen stad en vervoerbedrijf, biedt de Metropoolregio HTM en RET de kans om te bewijzen dat een inbesteding het beste resultaat oplevert voor de reizigers. De MRDH stelt daarom een aantal harde randvoorwaarden aan inbesteding van het busvervoer.


De nieuwe busconcessies starten in de periode 2018 - 2019. In oktober stelt de Metropoolregio het ontwerp-Programma van Eisen vast. Samen met de voorlopige keuze voor het onderhands gunnen van de busconcessies voor Den Haag en Rotterdam stuurt de Metropoolregio het ontwerp- Programma van Eisen aan de gemeenten voor een zienswijzeprocedure. In maart 2017 beslist de Metropoolregio definitief over het Programma van Eisen. Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt over het inbesteden of aanbesteden van de stadsbusconcessies.
 

Kijk voor meer informatie op de website van MRDH

Top