Overdrachtsdocument samenwerking

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Overdrachtsdocument samenwerking

Overdrachtsdocument samenwerking

4 april 2018

Wat hebben de 4 gemeenten tijdens de afgelopen periode bereikt in de samenwerking? 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is een overdrachtsdocument opgesteld, waarin de stand van zaken van de samenwerking is beschreven over de periode 2015 t/m 2017.

Naar het overdrachtsdocument

Top