Transitieatlas primair en voorgezet onderwijs gereed

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Transitieatlas primair en voorgezet onderwijs gereed

Transitieatlas primair en voorgezet onderwijs gereed

11 april 2017

De colleges van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben afgelopen weken de rapportage 'Transitieatlas voortgezet onderwijs Voorne-Putten' gepresenteerd. 

Eerder is de rapportage voor primair onderwijs uitgekomen. De transitieatlas is voor de gemeenten op Voorne-Putten een instrument om de daling van het aantal leerlingen in beeld te brengen. Vervolgens gebruiken de gemeenten de komende jaren het rapport als leidraad bij gesprekken met bijvoorbeeld de schoolbesturen.

In 2016 zijn op twee momenten (in april en november) zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs onder de loep genomen door gemeenten, schoolbesturen en Public Result. Het resultaat is een rapport met denkrichtingen wat betreft de problemen op gebied van en vraag en aanbod in het onderwijs op Voorne Putten.

Uitkomsten primair onderwijs


In april 2016 hebben raadsleden, schoolbesturen, schooldirecties, afgevaardigden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en maatschappelijke organisatie zich gebogen over de problemen met het aantal leerlingen. Ook keken ze tijdens deze interactieve bijeenkomst naar de toekomst van het onderwijs op Voorne-Putten. In het rapport worden de mogelijke manieren om deze problemen het hoofd te bieden besproken. De meerderheid van de aanwezigen vindt dat een basisschool noodzakelijk is voor de leefbaarheid in een kern of wijk. Met een onderwijslocatie van minimaal 50 tot 80 leerlingen in het landelijk gebied en minimaal 150 tot 180 leerlingen in een stedelijk gebied. De deelnemers denken dat het samenwerken van scholen kan bijdragen aan de betaalbaarheid, kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs op het eiland. 70 procent van de aanwezigen denkt wel, dat de regio ook komende jaren nog verder moet inspelen op de leerlingendaling.
 

Uitkomsten voortgezet onderwijs


In november 2016 hebben raadsleden, schoolbesturen, schooldirecties afgevaardigden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich gebogen over de problemen met het aantal leerlingen. Zij keken ook naar de toekomst van het voortgezet onderwijs op Voorne-Putten. Een deel van de aanwezigen geeft aan dat de afstand tot een school van maximaal 10 kilometer aanvaardbaar is. En dit zou niet boven de 15 kilometer uit mogen komen. Een ideale school heeft bovendien tussen de 500 en 1.000 leerlingen. Voor de toekomst van het onderwijs is vooral de aansluiting op de arbeidsmarkt van groot belang (45%). Het niet meer kunnen aanbieden van alle onderwijsniveaus wordt gezien als grootste risico van het aantal leerlingen. Tot slot is het uitwisselen van afdelingen tussen scholen om een divers onderwijsaanbod te behouden, voor 52% van de aanwezigen een optie.

Zo gaan we verder


De rapportage 'Transitieatlas primair en voortgezet onderwijs Voorne-Putten' is geen blauwdruk en de scenario‚Äôs moeten dan ook gelezen worden als mogelijke denkrichtingen. De inzichten en de mogelijke oplossingen voor het onderwijsveld kunnen de gemeenten nog dit jaar gebruiken als input voor huisvestingsplannen voor onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.
 

Top