Voorne-Putten omarmt plan 2e Hartelbrug

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Voorne-Putten omarmt plan 2e Hartelbrug

Voorne-Putten omarmt plan 2e Hartelbrug

31 augustus 2017

Voorne-Putten dringt er bij de regio en Het Rijk op aan, spoedig te starten met een onderzoek naar de realisatie van een nieuwe oeververbinding in de vorm van een tweede Hartelbrug op middellange termijn. 

Daarbij dienen ook alternatieven voor een A4-Zuid meegenomen te worden, zoals een extra verbinding tussen de Groene Kruisweg en de A15. Het verbeteren van de doorstroming op de N57 is eveneens een opgave die onderdeel van dit onderzoek moet uitmaken. 

Winst

De realisatie van de ongelijkvloerse kruising van de N218 met de N57 bij Brielle, recente aanpassingen aan het Baljuwplein en de Groene Kruisweg bij Spijkenisse en aanpassingen van het Stenen Baakplein bij Oostvoorne zijn voorbeelden waarin samenwerking zichtbaar loont. Maar er is volgens de vier gemeenten nog veel meer winst te behalen. 

Korte termijn

Voor de korte termijn bijvoorbeeld door de Botlekbrug beter te benutten door de brugopeningen hiervan voorspelbaar te maken en betrouwbare informatie hierover te delen met de weggebruiker. Momenteel loopt hiervoor een pilot bij de Calandbrug en zal dit naar verwachting in 2018 verder worden uitgerold naar onder andere de Botlekbrug. 

Langere termijn

Voor de middellange en lange termijn zijn de opgaven echter groter. De afgelopen twee jaar hebben regiopartners en het Rijk een uitgebreid onderzocht wat de bereikbaarheidsopgaven voor de komende jaren tot 2040 zijn. Voor Voorne-Putten is geconcludeerd dat de belangrijkste verkeerskundige opgave is het zorgen voor een robuuste en betrouwbare 

ontsluiting over de weg. Uit doorrekeningen is gebleken dat ondanks bijvoorbeeld de komst van een Blankenburgverbinding op de bestaande oeververbindingen sprake blijft van structurele congestie en in geval van stremming op een van de oeververbindingen het netwerk onvoldoende robuust is. 

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten is cruciaal om op het eiland prettig te kunnen wonen, werken en verblijven. Met de eilandligging en een beperkt aantal oeververbindingen en aansluitingen op het hoofdwegennet is de zorg voor een goede bereikbaarheid bijna een dagelijkse uitdaging. De vier gemeenten op Voorne-Putten trekken hiervoor zoveel mogelijk gezamenlijk op en zoeken daarbij eveneens de samenwerking met partners zoals Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam en Provincie Zuid-Holland.


 

Top