VP neemt stelling in windmolendiscussie

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  VP neemt stelling in windmolendiscussie

VP neemt stelling in windmolendiscussie

28 april 2017

De provincie Zuid-Holland heeft de Ontwerp partiƫle herziening VRM windenergie en de bijbehorende planMER vastgesteld. Deze stukken liggen sinds 17 maart ter inzage.

In deze stukken staan de beoogde locaties voor windmolens op Voorne-Putten. Hoewel de vier gemeenten het klimaat een warm hart toedragen, willen zij voorkomen dat op Voorne-Putten windmolens komen op plaatsen die zij ongewenst vinden voor het landschap en voor de bewoners.

Landschappelijke kwaliteiten

De gemeenten spannen zich in om Voorne-Putten nog fijner te maken om te wonen, te recreƫren en te werken. Windmolens veroorzaken, zoals in Geervliet en Heenvliet, forse hinder voor omwonenden en zijn een grote aantasting van de landschappelijke kwaliteiten. Daarbij gaat het om aantasting van het landschap en de agrarische openheid, de polders, van het eiland. Daarom hebben de gemeenten de handen ineen geslagen en een gezamenlijk aanbod aan de provincie gedaan, dat minder belastend is voor bewoners en de kwaliteit van het gebied. Voorne-Putten neemt hiermee zijn verantwoordelijkheid op het gebied van het klimaat, maar doet bovenal recht aan de belangen van onze inwoners. De provincie heeft het aanbod helaas niet helemaal meegenomen in de ontwerpplannen. Daarom hebben de gemeenten nu een gezamenlijke zienswijze ingediend. De provincie heeft wel, in de voorbereiding van de ontwerpstukken, de locaties langs de gehele N57 en langs Kickersbloem 3 in de omgeving Kanaal door Voorne, laten vallen.

Zienswijze

De gemeenten willen absoluut geen windmolens bij Natura 2000 gebied, de Beerenplaat in het noordoosten van Voorne-Putten en het open buitengebied aan de zuidrand van Voorne-Putten, het poldergebied ten zuiden van Zuidland en Oudenhoorn. Windmolens op deze plekken zijn in strijd met het door GS en PS vastgestelde gebiedsprofiel en betekenen een wezenlijke aantasting van de kwaliteiten van Voorne-Putten, het open landschap, de rust en ruimte. Verder zijn de entree Zuid bij Hellevoetsluis, de N57 aan de noordkant bij Brielle en het gebied Hartel Oost te ruim ingetekend. Het gebied Hartel Oost ligt te dicht tegen Geervliet aan, waar nu al veel overlast wordt ervaren door de plaatsing van windturbines in het havengebied, direct grenzend aan het dorp. Dit gebied zou meer naar het oosten verplaatst moeten worden.

Aanbod gemeenten

Het aanbod van de gemeenten bestaat, naast de oorspronkelijke convenantsopgave, uit aanvullend 2 windturbines (6 MW extra) ter hoogte van de rotonde aan de provinciale weg N497 te Hellevoetsluis, 2 windturbines (6 MW extra) bij de Noordzeeboulevard te Westvoorne en 2 windturbines (6MW extra) bij de Harmsenbrug te Brielle. De gemeente Hellevoetsluis heeft aangegeven dat zij zich verder nog in wil spannen voor realisatie van windturbines op het achterste gedeelte van de Haringvlietdam zuidzijde. Dit omdat Rijkswaterstaat en het waterschap hebben aangegeven dat realisatie van windturbines aan de noordzijde, welke oorspronkelijk in het convenant met de stadsregio was opgenomen, niet haalbaar is in verband met de waterveiligheid. De zoeklocatie Plaatweg / Brielse Maasdijk Oost (6 MW extra) aan de noordkant vormt tot slot ook onderdeel van het bestuurlijk aanbod, onder voorbehoud dat het lopende omgevingsproces niet leidt tot een ander standpunt. De uitgevoerde milieuanalyse voor dit gebied ligt momenteel voor iedereen ter inzage.

Oproep

De vier gemeenten willen verantwoordelijkheid nemen voor zowel het klimaat als de inwoners. De gemeenten menen dat zij dat met hun aanbod aan de provincie hebben gedaan. Zij vragen ook andere gemeenten in de regio  hun verantwoordelijkheid te nemen door met een aanbod aan de provincie te komen.

Top