Werkbezoek Breda over klimaatverandering

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Werkbezoek Breda over klimaatverandering

Werkbezoek Breda over klimaatverandering

13 september 2017

Om Voorne-Putten voor iedereen leefbaar, veilig en aantrekkelijk te houden, is het belangrijk om in te spelen op klimaatverandering.

Het klimaat verandert. De effecten zijn inmiddels merkbaar. Er komt meer neerslag in korte tijd, het aantal hittedagen neemt toe en er zijn langere periodes met droogte. Om Voorne-Putten voor iedereen leefbaar, veilig en aantrekkelijk te houden, is het belangrijk om nu al in te spelen op deze veranderingen. Samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten en met waterschap Hollandse Delta zoeken we naar oplossingen om de leefomgeving en openbare ruimte aan te passen aan de klimaatverandering. Bestuurders en beleidsmedewerkers van de gemeenten en het waterschap gingen op 4 september jl. op werkbezoek. De reis ging naar gemeente Breda, die al erg ver is met dit onderwerp.

Naast uitleg over de aanpak van klimaatadaptatie kregen zij ook praktische toepassingen te zien tijdens een wandeling door de stad. Schaduwplekken, groene daken, geveltuinen, vergroening van schoolpleinen en waterspeelplekken zijn enkele voorbeelden om een leefomgeving klimaatbestendig te maken. Dat leverde veel inspiratie op ook in onze gemeenten met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Kortom: een nuttig bezoek.

Top