Duurzame gemeentelijke organisatie

HOME  |  Onze programma's  |  Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid  |  Duurzame gemeentelijke organisatie

Duurzame gemeentelijke organisatie

De gemeenten op Voorne-Putten werken aan de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. Binnen de Alliantie Duurzam Rijnmond wordt een regionale subsidieaanvraag (ELENA) voorbereid voor een Europese subsidie voor het versnellen van de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting. Ook duurzame inkoop en aanbesteding zijn van belang voor een duurzame gemeentelijke organisatie.

Top