Duurzame mobiliteit

HOME  |  Onze programma's  |  Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid  |  Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

De gemeenten op Voorne-Putten faciliteren het elektrisch rijden door mee te werken aan verzoeken van bewoners tot het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. Hiervoor was tot en met 2015 subsidie mogelijk vanuit het regionaal samenwerkingsverband Rotterdam Elektrisch.

Hoewel er mogelijk begin 2016 nog beperkte mogelijkheden zijn voor verdere regionale subsidiering van laadpalen in de regio Rotterdam vanuit dit samenwerkingsverband, is de verwachting dat deze subsidiemogelijkheid snel zal komen te vervallen. De MRDH bekijkt op verzoek van de regiogemeenten nu de mogelijkheid om het plaatsen van laadpalen te faciliteren voor de regiogemeenten.  

Top