Energieverbruik en energiebesparing

HOME  |  Onze programma's  |  Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid  |  Energieverbruik en energiebesparing

Energieverbruik en energiebesparing

Actuele projecten zijn de jaarlijkse regionale groepsaankopen zonnepanelen voor particuliere woningeigenaren, huurders van woningen en MKB-bedrijven.

Hiernaast wordt uitvoering gegeven aan het Convenant Windenergie van de Stadsregio Rotterdam. De uitvoering van het Convenant is na opheffing van de Stadsregio Rotterdam teruggelegd bij de provincie Zuid-Holland. Momenteel bereidt de provincie een planMER voor, om in  de regio Rijnmond voldoende geschikte locaties te vinden om de beoogde 150 MW aan windenergie in 2020 te halen. De provincie onderzoekt ook een aantal locaties op Voorne-Putten.    

Via de VNG-subsidie ter uitvoering van het Energieakkoord is de regionale Woonwijzerwinkel opgericht. Dit centrum is bedoeld om burgers, bedrijven en organisaties te informeren en faciliteren op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van het energiegebruik.

In 2016 stellen de 4 gemeenten zogenaamde Warmte Koudekaarten op. Het opstellen van deze kaarten wordt volledig gesubsidieerd via de MRDH. Deze kaarten geven voor iedere gemeente afzonderlijk maar ook regionaal de mogelijkheden aan waarop kan worden ingezet om te komen tot een duurzame energievoorziening in de VP-regio.  

Het resultaat van de op te stellen Warmte Koudekaarten wordt als input gebruikt voor het opstellen van een regionale Energievisie voor Voorne-Putten.

Top