Gebiedsvisie 'Voorne-Putten (her-)ontdekt'

HOME  |  Onze programma's  |  Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid  |  Gebiedsvisie 'Voorne-Putten (her-)ontdekt'

Gebiedsvisie 'Voorne-Putten (her-)ontdekt'

Eind 2012 is de gebiedsvisie door de gemeenteraden vastgesteld. Onderdeel van deze visie is een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda: het 10 puntenplan Voorne-Putten. De eerste opgave daaruit was het opstellen van een plan voor een landschappelijke buffer met ruimte voor een beperkt aantal kwalitatief hoogwaardige bedrijven en recreatievoorzieningen in de Noordrand van Voorne-Putten. Dit heeft inhoud en vorm gekregen in het “Gebiedsperspectief Noordrand: Geuzenlinie Voorne-Putten”. 

Top