Kreken Kweken

Kreken Kweken

Het project Kreken Kweken is een samenwerkingsproject van de gemeenten op Voorne-Putten en het Waterschap Hollandse Delta. Met het project willen de partijen oude kreken op Voorne-Putten in ere herstellen. Het project bevat de aanleg van circa 8 kilometer ecologische oevers (zones) met een breedte van minimaal 10 meter, 8 kilometer wandelpaden langs de oevers en 5 ecologische stapstenen (kleine natuurgebiedjes) van elk circa 0,5 hectare. Voor het project is subsidie verkregen van de provincie Zuid-Holland en de voormalige stadsregio Rotterdam.

Aanleg ecologische zones op Voorne-Putten

Recentelijk zijn op 5 locaties natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het betreft de volgende locaties:

  • ecologische zone langs de Pansersdijk (Westvoorne) van 235 m (2680 m2);
  • ecologische zone en stapsteen bij Fort Peltsersdijk (Brielle, Hellevoetsluis) van in totaal 1,2 ha;
  • ecologische zone en stapsteen nabij Gemaal Trouw (Brielle, Hellevoetsluis) van ongeveer 0,5 ha;
  • ecologische zone verderop bij Gemaal Trouw (Brielle, Hellevoetsluis) van ongeveer 0,8 ha (zie bijgevoegde foto). Deze locatie is het beste te zien vanaf de Laaijekreekseweg in Hellevoetsluis.
  • ecologische zone en stapsteen van bijna 0,9 ha in een boomgaard aan de Spanjaardsweg te Brielle (op dit moment in aanleg)

In 2018 staan een aantal projecten op de planning in de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis. Ook zullen enkele ruimtelijke kreken aangelegd worden. Ruimtelijke kreken zijn natuurvriendelijke oevers die gekoppeld zijn aan een ruimtelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld nieuwe woonwijk of nieuw bedrijventerrein) en tegelijk met die ontwikkeling aangelegd worden. In 2015 is al een natuurvriendelijke oever aangelegd aan de Betjesweg te Hellevoetsluis.

Kavelruil

‘Kreken Kweken’ is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren. De zones worden door middel van vrijwillige kavelruil en aankoop verworven. Het Waterschap Hollandse Delta wordt in de meeste gevallen eigenaar van de ecologische zones. Het beheer wordt uitgevoerd door de Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam.

Downloaden

Top