Kwaliteit van de leefomgeving

HOME  |  Onze programma's  |  Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid  |  Kwaliteit van de leefomgeving

Kwaliteit van de leefomgeving

De 4 gemeenten werken samen in een aantal projecten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

  • Regionaal bodembeleid. Er is een regionale bodemkwaliteitskaart gemaakt waardoor o.a. de uitwisseling van grondstromen wordt vereenvoudigd. Momenteel wordt bezien op welke wijze het beleid op het gebied van regionale grondstromen verder kan worden versterkt.
  • Afsprakenkader Geluid en Ruimtelijke ontwikkeling. De gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne hebben samen met het Havenbedrijf en een aantal andere regiogemeenten ingestemd met het Regionaal Afsprakenkader Geluid en Ruimtelijke Ontwikkeling. Doel van dit Regionaal Afsprakenkader is een goede afstemming over nieuwe ruimtelijke projecten met geluidgevoelige bestemmingen binnen de contouren industrielawaai van het Havengebied.

Top