Kaders regionale samenwerking

HOME  |  Onze programma's  |  Wonen  |  Kaders regionale samenwerking

Kaders regionale samenwerking

De 15 gemeenten van de voormalige Stadsregio Rotterdam hebben januari 2014 een woningmarktstrategie voor deze regio vastgesteld: “Dat Spreken We Af, Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014 - 2020”. Op basis van deze woningstrategie zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de 18 woningbouwcorporaties in het gebied. Op basis van de regionale woningstrategie zijn op het niveau van Voorne-Putten woningmarktafspraken gemaakt, die het woningbouwprogramma van de gemeenten op Voorne-Putten vastleggen.

Top