Kwalitatieve woonvisie

HOME  |  Onze programma's  |  Wonen  |  Kwalitatieve woonvisie

Kwalitatieve woonvisie

Mede door de veranderingen op de woningmarkt hebben de gemeenten op Voorne-Putten besloten niet alleen afspraken te maken voor de aantallen te bouwen woningen, maar ook voor de kwaliteit van de woningvoorraad en nieuwbouw. Onderdeel hiervan is ook de afstemming van de woonmilieus. In januari 2016 is de Kwalitatieve Woonvisie vastgesteld door de 4 gemeenteraden.

Top