Woonruimtebemiddeling

HOME  |  Onze programma's  |  Wonen  |  Woonruimtebemiddeling

Woonruimtebemiddeling

In juni 2015 hebben de afzonderlijke gemeenteraden de Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2015 vastgesteld. Aangezien er sprake is van een samenhangende regionale woningmarkt, is het van belang voor woningzoekenden en voor de doorstroming dat er een regionale verordening is. Met de verordening is tegemoet gekomen aan de verschillen binnen de regionale woningmarkt. Binnen de kaders van de nieuwe Huisvestingswet is de maximale ruimte genomen om rekening te houden met lokale situaties.

De verordening bestaat uit drie onderdelen:

  • Voorrangsregels en regels voor urgentiebepaling
  • Regels voor het aanbieden en bemiddelen van woningen
  • Procedureregels.

Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2015.

Top